Den Braven Příměs stavebních směsí S2802A 3kg

Den Braven Příměs stavebních směsí S2802A 3kg
Skladem
8595100157454
DEN BRAVEN
3,1 kg
Sleva 10 %
původně 159 Kč
0 Kč bez DPH
143 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý film. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se používá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty a pod tmely S-T1, S-T5 (nutné ředění - viz technický list).

Výhody:

- Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
- Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
- Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost
- Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

Použití :

- Pro vápenné, cementové, nastavované malty a polymerbetony
- Penetrační nátěry pod fasádní nátěrové hmoty (nutné ředění), přísada do
cementem pojených hmot
- Jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty, tmely S-T1, S-T5
- Penetrační nátěry anhydritových podkladů
- Pro přípravu stěrkových nebo nástřikových omítek, pro trvale vlhká a
alkalická prostředí
- Penetrační nátěry anhydritových podkladů před použitím akrylátů, polyesterů
a dalších syntetických pryskyřic v lepidlech, tmelech a nátěrech

Přibližná spotřeba:  l/m2 0,04 – 0,10 v závislosti na nerovnosti a savosti podkladu
(při ředění 1: 25)
Vydatnost: m2/l až 60 při ředění 1:25 na slabě savém podkladu