Knauf BP 4 sádrová nivelační hmota 25kg

Knauf BP 4 sádrová nivelační hmota 25kg
Skladem
8590408442080
KNAUF
25,001 kg
Sleva 10 %
původně 275 Kč
0 Kč bez DPH
247 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Sádrová nivelační stěrka vhodná pro povrchovou úpravu samonivelačních sádrových potěrů a suchých sádrokartonových či sádrovláknitých podlah. Vhodná také pro vyrovnání podkladu v tloušťkách od 2 do 25 mm.

Pouze pro vnitřní použití.

Pro vyrovnání nerovností na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách do 2 do 25 mm, před položením všech běžných podlahových krytin. Vhodným podkladem je suchý soudržný beton, cementový potěr, lité anhydritové (sádrové) potěry, cementový potěr nebo mazanina, suché sádrokartonové podlahy Knauf Brio, F 146 a potěry s podlahovým vytápěním. Do stěrky je možné vložit také elektrickou topnou rohož. Povrch stěrky je vždy nutné opatřit vhodnou povrchovou úpravou – nášlapnou vrstvou.

Technické údaje

  • doporučená minimální tloušťka 2 mm
  • pevnostní třída C20 dle ČSN EN 13813
  • vydatnost: 1 pytel 25 kg/ cca 3,1 m2/ 5 mm
  • spotřeba: 1,6 kg/1 m2/1 mm

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, nezaprášený, nebo jinak znečištěný (např. oleje, mastnota, případně zbytky izolačních nátěrů, solných výkvětů), nesmí být vodoodpudivý. Sádrovánivelační stěrka nesmí přijít do styku s materiály citlivými na působení alkálií. Zejména se jedná o materiály s obsahem hliníku (např. termoreflexní podkladní fólie s Al vrstvou). Při kontaktu sádrové stěrky s hliníkem dochází k následným deformacím a vyboulení povrchu stěrky.

Vždy si ověřte savost podkladu. Podklad je nutné před nanesením čerstvé směsi opatřit vhodnou penetrací. Zamezíte tím následnému rychlému vyschnutí (zprahnutí) stěrkové směsi a zajistíte její přilnavost k podkladu. Větší prohlubně je nutné vyrovnat stejným materiálem před plošným položením stěrky, minimálně jeden den předem. Při vrstvě stěrky ≥ 5 mm doporučujeme její oddělení od svislých obvodových konstrukcí, nebo jednotlivých dilatační částí pěnovou dilatační páskou Knauf. Pokud se podklad před litím stěrky nedostatečně připraví nebo je použita nevhodná penetrace, hrozí popraskání stěrky a její odtržení od podkladu.

Ruční příprava:

Samonivelační stěrku je možno rozmíchat s čistou vodou ručním pomaluběžným mísidlem, nebo el.vrtačkou s malými otáčkami. Po cca 3 minutách míchání je směs připravená k aplikaci. Pokud obsahuje ještě drobné nerozmíchané hrudky, znovu se krátce promíchá – vždy rozmíchejte dorovnoměrné konzistence bez hrudek.

Zkouška rozlivu:

Tuto zkoušku provádějte pomocí válečku o vnitřním průměru 30 × 50 mm, kterýse umístí na rovnou hladkou plochu a naplní až po okraj čerstvou směsí. Směs se nechá vytékat 10 –15s. Po cca 20s se ve dvou navzájem kolmých směrech změří průměr rozlivu směsi, který by mě bý cca 110 –130 mm.

Zpracování:

Směs se v pásech rozlévá na připravený napenetrovaný podklad a srovnává se širokým nerezovým hladítkem, poté se směs odvzdušní a jednotlivé „pásy“ stěky napojí válečkem opatřený umělohmotnými ostny. Malé plochy lze pouze rozetřít hladíkem. Pokud malta začíná tuhnout, nesmíse již ředit další vodou!