0 Kč

Den Braven Hydro Block B400 10kg hydroizolace X-TREME

Pouze pro osobní odběr
Den Braven Hydro Block B400 10kg hydroizolace X-TREME
1 ks skladem
8595100154057
DEN BRAVEN
10,1 kg
Sleva 10 %
původně 1 174 Kč
0 Kč bez DPH
1 056 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Stěrková asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických
armovacích vláken k okamžitému použití z kbelíku. Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi flexibilní
výztužnou a zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí
se vytvoří pevný a pružný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané
asfaltové hydroizolační pásy.

Vlastnosti
• Na vodorovné i svislé konstrukce
• Flexibilní – vyztužena vlákny
• Dokonalé spojení s asfaltovými pásy
• Dobrý pevnost v tahu
• Odolná proti povětrnostním vlivům
• Bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu
• Vhodná pro novostavby a rekonstrukce
• Izolace přím pod lepidlo na obklady a dlažbu
• Snižuje skladebnou výšku podlahy
• Vysoká pružnost a vodotěsnost
• Odolnost proti stárnutí vlivem vody a tepla
• Tvoří jednolitou hmotu bez nedokonalých spojů

Použití
- K hydroizolaci minerálních materiálů v interiérech i exteriérech budov
- Balkóny, terasy, koupelny, prádelny, umývárny, sklepy, základy atd.

Doba schnutí 3mm vrstvy = 24hod. při 20 °C/ 60 % relativní vlhkosti, výsledná tl.1,8 mm

Přibližná spotřeba 1,8kg na 1 m2, vrstva 2 mm

Upozornění
Do izolace nepřidávejte žádné látky. K rozdělání hmoty je nutno použít pitnou vodu. Dodatečné přidávání písku, pojiv a jiných látek se nepovoluje! Nanesenou hmotu chraňte před nadměrným přesušením. Nespotřebovanou hmotu v kbelíku okamžitě uzavřete.

Příprava podkladu
Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, barev, povrchových úprav, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí, bez biologického napadení. Případná poškození v betonovém podkladu lze opravit např. Opravnou hmotou na beton Výplň. Na povrchu nesmí
být zbytky separačních prostředků a musí být zbaven cementového mléka. K penetraci podkladu je vhodné použít penetrační nátěry typu S2802A, Hloubkovou penetraci apod. Hrubší nebo zvětralé povrchy (a povrchy s méně přídržnou vrchní vrstvou) doporučujeme nejprve mechanicky očistit (tryskáním, ocelovými kartáči, rapem, hrubým koštětem aj.) a penetrovat dvakrát. Samotnou aplikaci HYDRO BLOKEM B400 provedeme po zaschnutí penetračního nátěru (dle teplotních podmínek po 0,5 - 4 hod.)

Pracovní postup
IZOLACE VODOROVNÝCH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (náhrada těžkých lepenek)
Podklad pro provedení vodorovné a svislé izolace musí být pevný, na povrchu bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu min. 2 mm. Spotřeba cca 1,8 kg/m2. Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale
izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími). Po vyschnutí izolační vrstvy se může provést betonáž vodorovné plochy nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

IZOLACE BALKÓNŮ, TERAS A KOUPELEN
Při izolaci balkónů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 20 cm na kolmou stěnu. Při velkém dilatačním pnutí, doporučujeme ve vnitřních koutech použít mezi první a druhou vrstvu pás S-T8. HYDRO BLOK B400 umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje (viz. odstavec příprava podkladu). Po zaschnutí stěrkujeme min. 2 mm vrstvu, a to i na kolmé stěny do výšky min. 20 cm. Na zaschlou vrstvu HYDRO BLOKU B400 můžeme přímo cementovým lepidlem třídy C2 lepit dlažbu a obklady. Obdobně postupujeme při izolaci koupelen a sprchových koutů, ale musíme dbát na výšku izolace svislé stěny a brát v úvahu, výšku dosahu vody při používání.

IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
Provede se podobně jako u izolace vodorovných a svislých konstrukcí. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po dokončení vyzdívky stěny omítneme. Provedeme vizuální kontrolu kvality povrchu.

Pozn.: Na HYDRO BLOK B400 je možno nanášet běžné disperzní barvy (např. Balakryl, Eternal apod.) a většinu syntetických nátěrových hmot (např. Bisil, Krastenol - emaily odolné vůči vodě a UV záření). Nátěrové hmoty zde neuvedené doporučujeme předem vyzkoušet.