Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hrabacek.com. Obchodní podmínky

a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem internetového obchodu www.hrabacek.com  je obchodní společnost

Hrabáček s.r.o., Nám. gen. Knopa 613, 564 01 Žamberk,  IČO 07693214, DIČ CZ07693214.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 42900.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami

a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi

seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného

splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích

k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má

možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní

podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového

obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

 

Dodací a dopravní podmínky

Zboží, které je skladem zpravidla expedujeme do 48 hodin od potvrzení objednávky nebo dle přání

zákazníka. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do

7 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný

výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Naše firma pro rozvoz zásilek používá dopravu PPL. Vždy se snažíme vybrat tu nejvhodnější přepravní

společnost, aby bylo zboží kvalitně dopraveno zákazníkovi.

V den expedice Vám zašleme email s číslem zásilky a odkazem na sledování zásilky. Přepravní služba

Vás bude informovat o termínu doručení. Zásilka je zpravidla doručena do 1-2 pracovních dnů.

U této přepravní služby nelze vyžadovat doručení v konkrétní hodinu.

Přeprava zásilek se realizuje v pracovní dny.

1)        Dodání zboží přepravní společností PPL. Zasíláme pouze po České republice.  

             Na Slovensko nezasíláme !!

Hmotnost

Cena

do 2 kg

109,- Kč

2 - 5 kg

121,- Kč

5 - 10 kg

158,- Kč

10 - 20 kg

182,- Kč

20 - 31 kg

218,- Kč

nad 31 kg

na dotaz

Ceny jsou uváděny s DPH. Ceny jsou platné od 03. 01. 2019. 

K váze zboží se připočítává obalový materiál zásilky s koeficientem + 20% váhy daného zboží.

Upozornění :  U atypických zásilek -  tj. kbelík o objemu, popř. váze nad 25l (30kg), zásilka delší

nebo širší více jak 1 bm bude k zásilce připočítán přepravní příplatek +250,- Kč s DPH.

U více objemného či těžšího zboží bude zásilka zaslaná a zabalená na nevratné paletě pro přepravu

PPL sprint. Cena takovéto zásilky PPL sprint bude naceněna individuálně.

 

U zásilek na dobírku se účtuje poplatek za vybrání dobírky - inkasné ve výše 30,- Kč

za vybranou dobírku.

2)        Osobní odběr zdarma na provozovně:  

Hrabáček s.r.o. , barvy – míchací centrum, Nám. Gen. Knopa 613, 564 01 Žamberk.

Platba v hotovosti nebo platební kartou.

Platba na zálohovou fakturu při úhradě před odběrem zboží min. za 2 000,- Kč a více 

(zboží bude vydáno pouze po přípisu částky na náš bankovní účet).

Zboží objednané přes eshop pro vlastní odběr je nutné vyzvednout do 5 pracovních dnů.

V případě nevyzvednutí objednávky do 5 dnů bude objednávka stornována a zboží bude

vráceno zpět na sklad pro další prodej. 

3)        Dodání zboží naší dopravou. Pouze po okrese Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou.

Cena za dopravu bude určena dle místa dodání a dle množství (hmotnosti) objednaného zboží.  

Vše po telefonické dohodě či formou poptávky na náš email.

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky

nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné. Internetový obchod

www.hrabacek.com poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14

dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete zboží

příslušnému dodavateli dle druhu zakoupeného zboží včetně kopie faktury (prodejky)

a průvodníhodopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. V případě,

že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči

kupujícímu požadavek na náhradu škody.


Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. (Toto opatření je z důvodu kontroly zasílaného

zboží) Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze budou vráceny převodem na bankovní účet kupujícího.

Vyjímkou k vrácení je zboží, které bylo objednáno na přání zákazníka a nebylo v základní

nabídce našeho eshopu, popř.  barvy míchané do odstínu dle přání zákazníka.

 

Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje

namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí

obsahovat záruční list.  Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky

a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo

obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou

osobu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní

smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do

stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její

opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od

smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl

nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti

měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje

povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky.

Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli

doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky

a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně

zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit

reklamaci u prodávajícího. Spotřebitel okamžitě informuje prodávajícího o vzniklé situaci. Na pozdější

reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Reklamovat doručenou

zásilku jde u přepravní společnosti do 24 hod. od doručení s originálním obalem, V případě poškození

zásilky ji můžete přijmout pouze na základě písemného škodního záznamu  a to formou "zápisu

o škodě", který Vám vystaví řidič  (zde detailně popište poškození) nebo zásilku odmítnout kvůli

poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud zásilku přijmete a podepíšete

převzetí zásilky, stvrzujete tím, že jste zásilku převzali v pořádku - toto je nejčastější důvod

k zamítnutí reklamace dopravcem. Pokud očekáváte zboží křehké povahy (např. některé díly Vámi

objednaného zboží jsou z plastu, skla nebo jiných materiálů, které mohou být snadněji dopravou

poškozeny) zásilku VŽDY překontrolujte před řidičem.

 

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném

zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu

se stručným popisem vady) na adresu společnosti: 

Hrabáček s.r.o., Nám. Gen. Knopa 613, 564 01 Žamberk.  

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy

spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel

požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy

a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje

i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

 

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně

odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem

k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci,

výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci

nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez

vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva

přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné

vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se

považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na

přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace

v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od

smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu

vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží

k jednotlivým dodavatelům).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se

zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně

zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se

zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného

vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo

na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu naši a našich dodavatelů

 a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní

údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

(GDPR)

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) si vám dovolujeme sdělit, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Jedná se o kontaktní informace o zákaznících, obchodních partnerech a osobách, se kterými komunikujeme těmito způsoby – e-mailem, tištěnou korespondencí, telefonicky a osobně.
Jedná se o informace, které potřebujeme pro naše marketingové a obchodní účely, zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací nebo komunikace se zákaznickým servisem. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Společnost Hrabáček s.r.o., Nám. gen. Knopa 613, 564 01 Žamberk je jediným vlastníkem informací poskytnuté z Vaší strany. Tyto informace nejsou a nebudou, bez výslovného souhlasu zákazníka, prodávány ani pronajímány jiným subjektům a budou využity pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Údaje poskytnuté zákazníkem při registraci do naší databáze (především jméno, telefon a e-mail) slouží výlučně ke kontaktování zákazníka a k jeho informování o požadovaných produktech.
Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme také pro zasílání informačních newsletterů a e-mailových nabídek, akcí, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout tato zasílání je součástí každé zprávy. Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je:

Hrabáček s.r.o., Nám. gen. Knopa 613, 564 01 Žamberk, IČO 07693214. Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: barvy-stavebniny@hrabacek.com