0 Kč

Den Braven Krystalizol cementová hydroizolace 5kg

Den Braven Krystalizol cementová hydroizolace 5kg
0 ks skladem
8595100140494
DEN BRAVEN
5,1 kg
Sleva 10 %
původně 922 Kč
0 Kč bez DPH
830 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu a cihelného zdiva nebo jiných
kapilárních konstrukcí vystavených stálému působení tlaku vody.

Má dvojí ochranné působení:
Kapilární – proniká hluboko do kapilární struktury betonu, kde krystalizuje a utěsňuje beton zevnitř.
Bariérové – tvoří na povrchu konstrukce pevnou vodotěsnou vrstvu.


Po rozmíchání s vodou a nanesení způsobuje katalytickou reakci, vznikají krystalické formace a ty prorůstají do trhlin, pórů, kapilár a mikropórů betonových a zděných konstrukcí. Zaručuje zvýšení nepropustnosti nekonstrukčních betonů a malt proti vodě, ropným produktům a zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na takto ošetřený povrch lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky. Je certifikován dle EN 14891.

Vlastnosti
• Odolává tlakové vodě
• Pro styk s chlorovanou vodou
• Vytváří paropropustný a vodotěsný povlak
• Odolný vůči mechanickému poškození a UV záření
• Odolává ropným produktům a nečištěné vodě
• Není toxický

Použití
- Hydroizolační nátěry porézních materiálů v interiérech i exteriérech budov
- Mokré provozy – koupelny, prádelny, umývárny, sprchy
- Vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy
- Podzemní konstrukce – skruže, šachty, základy, mosty, tunely apod.
- Nádrže – jímky, septiky, bazény

Ošetření (příprava) podkladu
Utěsňovaný povrch musí být nejprve důkladně vyčištěn mechanickým způsobem od nečistot, barev, povrchových úprav, olejů, cementové vrstvy (hlavní podmínka – otevření systému kapilár a pórů). Očištěný povrch je nutno před nanesením Krystalizolu zvlhčit vodou do úplného nasycení. Pak nanášejte nátěr.

Příprava směsi pro základní nátěr
Pro základní nátěr se rozmíchá směs tekuté konzistence v poměru 1:1 s vodou.
Spotřeba je: 0,050 – 0,150 kg/m2

Příprava směsi pro hlavní nátěr
Do nádoby, dovolující provést důkladné smíchání Krystalizolu s vodou se oddělí z balení potřebné množství, tj. 0,8 – 3,0 kg na 1 m2 v závislosti na způsobu nanesení nátěru a kvalitě připraveného povrchu.

Pak se do nádoby přidá čistá voda.

Při nanášení stěrkou se míchá směs v poměru: 1 kg Krystalizolu na 0,22 l vody (4,5:1)
Při nanášení štětcem: 1 kg Krystalizolu na 0,25 l vody (4:1)

Po nalití vody se směs míchá cca 5-10 minut do homogenní směsi. Takto připravenou směs je nutno použít do 45 minut. Pro obnovení plasticity se může před aplikací směs ještě promíchat. Směs s příznaky tuhnutí se používat nedovoluje a není přípustní ji znovu ani doředit!

Nanesení ochranné hydroizolační vrstvy
Na připravený povrch se pro zajištění lepší adheze aplikuje rovnoměrně základní nátěr štětcem, který nezanechává štětiny na natíraném povrchu. Po 3-5 minutách se nanáší hlavní nátěr.
Hlavní nátěr se aplikuje na ošetřovaný povrch v jedné až dvou vrstvách. Případná druhá vrstva se nanáší za 5-6 hodin po nanesení první vrstvy štětcem nebo ohebnou stěrkou kolmo na směr nanášení první vrstvy. Tloušťka každé nanášené vrstvy by měla být 0,5-1 mm.
Před každým nanášením další vrstvy je nutno povrch důkladně zvlhčit.

Ošetřování
Každých 12 hodin, v případě vyšších teplot a větru i častěji, po dobu minimálně 2-3 dnů po aplikaci se musí povrch konstrukce důkladně vlhčit vodou pro dokonalou krystalizaci. Zajištění vlhkosti se provádí např. mlžením několikrát denně, nebo přikrytím geotextílií, kterou udržujeme trvale vlhkou, příp. přikrytím PE fólií. Způsob ošetřování závisí také na okolní teplotě a proudění vzduchu. Plochu ošetřenou Krystalizolem je nutno také chránit před přímým slunečním zářením, které by mohlo povrch nadměrně vysušovat. Zároveň je však třeba povrch ošetřené konstrukce chránit cca 48 hod. před intenzivním deštěm a proudící vodou a mrazem. Po dobu minimálně 21 dní by nemněla konstrukce vyschnout a teplota okolí by se měla pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C.

Upozornění
K ošetření podkladu nikdy nepoužívejte penetraci. Podklad se pouze vlhčí čistou vodou viz 1. krok aplikace „Ošetření (příprava) podkladu.“
K rozdělání směsi je nutno použít pitnou vodu. Dodatečné přidávání písku, pojiv a jiných látek se nepovoluje! Nanesenou hmotu chraňte před nadměrným přesušením. Načaté balení okamžitě uzavřete.