0 Kč

HET Soldecol PUR Clear HG (1) 0,5l lesklý polyuretanový lak + tužidlo 0,1l (2)

Novinka
HET Soldecol PUR Clear HG (1) 0,5l lesklý polyuretanový lak + tužidlo 0,1l (2)
8 ks skladem
8595614510318
HET
1,1 kg
Sleva 20 %
původně 496 Kč
0 Kč bez DPH
397 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Transparentní 2K (dvousložkový) vysoce lesklý polyuretanový lak na kovové a další povrchy. Extra odolný lak pro dlouhodobou ochranu kovových a jiných stavebních materiálů v interiéru i exteriéru.

Vhodný i na betonové dekorační stěrky.

PŘEDNOSTI

 • vysoký lesk
 • přímé nátěry kovů a stavebních materiálů
 • vysoká mechanická a chemická odolnost
 • dlouhodobá životnost
 • do interiéru i exteriéru
 • rychlé zasychání

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro transparentní ochranné nebo i přímé dekorativní nátěry železných a neželezných kovů (pozink, měď, hliník, nerez apod.), případně nátěry přiznaných stavebních materiálů (vyzrálého betonu, cihel, štukových či sádrovápenných omítek, sádrovláknitých desek apod.) nebo k dodatečné ochraně dostatečně soudržných disperzních malířských nátěrů, mozaikových, akrylátových, silikon-akrylátových či minerálních omítek. Lak je vhodný pro střední až vyšší mechanické a chemické namáhání (odolává čistícím a chem. prostředkům, olejům, mazivům, řezným kapalinám, atd.) nebo pro aplikace zatížené povětrnostními vlivy (UV zářením, vlhkostí apod.).

Poměr tužení obj. (tužidlo : lak)1 : 2,5

Doba zasychání - proti prachu (při 23 °C a 60% rel. vlh. vzduchu: cca 60min.

Přetíratelnost : min. 12 – 24 hod.

Ředidlo + na čištění: U 6002

Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev): 2 – 3x

Vydatnost: 15 m2 z 1 litru směsi v jedné vrstvě

 • Podkladový materiál

  sádrovápenné omítky, minerální omítky, beton, betonové panely a monolity, kov, železné kovy, neželezné kovy (pozink, měď, hliník apod.), štuky, cihly

 • Možnosti aplikace

  váleček, stříkání

  Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C (nejlépe +18 až +22 °C; vždy minimálně 3 °C nad teplotou rosného bodu), do 75% relativní vlhkosti vzduchu.

  Příprava laku před použitím: lak řádně promíchat. Následně do něj pomalu vmíchat tužidlo SOLDECOL PUR HARDENER v předepsaném poměru, viz odstavec Tužidlo. (Objemy obou výrobků jsou již pro tento poměr tužení připraveny. Pozor, balení tužidla otevírat opatrně, nádoba může být pod mírným tlakem.) Po důkladném zapracování tužidla se vzniklá směs přiředí a opět řádně promísí. Míru ředění je třeba přizpůsobit charakteru aplikace a okolním podmínkám. Takto připravenou aplikační směs je vhodné nechat 5 – 10 minut „zklidnit“. Poté se aplikační směs lehce zhomogenizuje a může následovat samotná aplikace. Tímto krokem se eliminuje pěna vzniklá v předchozích operacích a riziko povrchových defektů. Po otevření obalu jednotlivé komponenty co nejdříve zpracovat. Upozornění: natuženou směs v průběhu zpracování a po ukončení práce hermeticky neuzavírat z důvodu možné tvorby plynu způsobené chemickou reakcí jednotlivých komponent laku.
  Zpracovatelnost aplikační směsi je 1 hodina (při teplotě 23 °C, v závislosti na dodatečném naředění). Pozor, při vyšších teplotách se zpracovatelnost zkracuje. Při ponechání natužené směsi na přímém slunci může dojít ke zkrácení i daleko pod 1 hod a hrozí mimo znehodnocení laku též znehodnocení aplikačního zařízení. Je nutné vždy dodržet poměr tužení laku k tužidlu 2,5 : 1. Projevem podtužení je především zhoršení mechanické a chemické odolnosti (tzn. snížená odolnost vůči čističům a rozpouštědlům, plasticita filmu, měkkost). Projevem přetužení je zvýšená křehkost až praskání nátěrového filmu, dlouhá doba dolepování filmu.

  Nanášení: vzduchovým stříkáním. Je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. V případě nátěrů menších ploch, pásových nátěrů rohů, hran apod. nebo k opravným nátěrům lze použít štětec. Při nátěru štětcem nelze zaručit výsledný dokonalý vzhled filmu jako u stříkání. U větších ploch lze lak nanášet také válečkováním, nejlépe za použití válců typu FILT, opět však není dosaženo stejné estetické úrovně jako v případě aplikace stříkáním.

  APLIKAČNÍ POSTUPY:

  Nátěry železných kovů
  Podklad se odmastí a obrousí drátěným kartáčem nebo brusným papírem, případně se otryská (min. na st. 2, lépe 2,5), následně se zbaví prachu. Nátěr (nástřik) natuženým lakem SOLDECOL PUR CLEAR M se provede (v minimálně 2 - 3 vrstvách, celkem 60 až 120 μm DFT), a to buď technikou „mokrý do mokrého“, po částečném odtěkání většiny rozpouštědel z předcházející vrstvy, tj. za cca 5-10 minut, nebo po jeho zaschnutí. Standardní interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 12 až 24 hodin. (Platí při 23 °C a maximální rovnoměrné tloušťce zaschlého filmu do 50 μm. Vyšší tloušťka filmu nebo nižší teplota při aplikaci a v průběhu schnutí tento interval prodlužují.) Lak se nesmí nanášet najednou v tloušťkách vyšších než 50 μm DFT, mohlo by dojít k tvorbě vzhledových defektů. Dále viz obecné doporučení.

  Nátěry neželezných kovů
  Při nátěrech starých pozinkovaných povrchů, metalizované oceli, měděných a hliníkových prvků povrch předem důkladně odmastit
  odmašťovadlem. V případě použití vodou-ředitelných odmašťovadel důkladně opláchnout čistou vodou. Po důkladném zaschnutí provést odstranění případných korozních produktů (rez, bílá rez, měděnka atd.) brusným papírem nebo lehkým otryskáním neželezným abrazivem. Povrch zbavit prachu ofukem čistým tlakovým vzduchem. Při nátěrech nových pozinkovaných povrchů musí být před aplikací nátěrové hmoty povrch zbaven nečistot, mastnoty a korozních produktů, příp. produktů ze zinkovací lázně. Vedle mechanických způsobů očištění, jako např. okartáčování či lehkého abrazivního ometení neželeznými prostředky, se doporučuje omytí povrchu čpavkovou vodou s přídavkem saponátu. (Čpavková voda je běžně dostupná chemikálie, zpravidla 25%
  koncentrace. Naředěním vodou se připraví 3 až 5% roztok. Pro lepší odmašťovací účinek se přidá malé množství cca 0,05 % saponátu, který neobsahuje silikonová aditiva, leštidla apod. – nejsou vhodné prostředky používané běžně v domácnosti jako např. JAR, PUR atd.) Zinkovaný povrch se tímto roztokem omývá za pomoci kartáče či většího štětce za vytvoření pěny. Jakmile pěna začne šednout, nechá se několik minut působit a poté se celá plocha velmi důkladně opláchne čistou vodou. Povrch se nechá
  oschnout. Povrch lesklého zinku tímto způsobem ošetření zmatní, současně je zbaven mastnoty. Nutné je takto ošetřit nové lesklé plechy, dosáhne se tak lehkého narušení povrchové vrstvy, a pozor, vzhledu mírného zoxidování. Z důvodu velkého množství typů pozinkovaných materiálů a typů slitin hliníku dodávaných na trh je nutné provést zkušební nátěr na konkrétní povrch. Pozor, některé typy pozinkovaných materiálů nejsou určeny pro povrchovou úpravu organickými povlaky (barvami). Vlastní aplikační postup nátěrového systému včetně základního nátěru je obdobný jako u nátěrů na železné kovy.

  Nátěry pohledového betonu
  Při nátěrech pohledového betonu apod. materiálů je třeba důkladně dbát na to, aby byl povrch vyzrálý, odmaštěný, zbavený bednících olejů a případných výluhů. Důležité rovněž je, aby povrch byl stejnoměrně nasákavý, aby nedošlo ke vzniku nežádoucích výrazných skvrn. Doporučujeme před aplikací na tyto povrchy konzultaci s obchodně technickým poradcem spol. HET, který upřesní pracovní postup konkrétním podmínkám.

  • Obecně
  Problematická místa (hrany, rohy, sváry, spoje) se ošetří nejdříve pásovým nátěrem štětcem. Teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy včetně již natřených problematických míst. Lak se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoměrných pásech, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy. Při aplikaci větších ploch a pro zajištění jednotného vzhledu je doporučeno nanášet více tenčích vrstev (po cca 10 - 20 μm DFT) metodou mokrý do mokrého. K tomu je také potřebné vhodně přizpůsobit nastavení aplikačního zařízení a viskozitu směsi. Na porézních podkladech je potřebné aplikovat předem penetrační vrstvu. Všechny pomůcky je nutné při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt příslušným ředidlem. Pozor, rozdílné ředění může způsobit odchylky ve výsledném lesku laku.