0 Kč

MALTY, OMÍTKY, BETONY

Omítky jádrové

Omítky štukové, stěrky

Omítky sanační

Omítky sádrové a stěrky

Malty zdící a speciální

Cement a vápno

Profily a tkaniny pro omítky

Betonové potěry a podlahové stěrky

Opravné stěrky

Nivelační stěrky

Bioklimatická stěrka ( vnitřní stěrka pro vlhká prostředí bez tvorby plísně )