0 Kč

S1002 Lazurol univerzální lak LESK 0,75l

S1002 Lazurol univerzální lak LESK 0,75l
0 ks skladem
8595073020151
Barvy a laky HOSTIVAŘ
1,1 kg
Sleva 15 %
původně 207 Kč
0 Kč bez DPH
176 Kč
vč. DPH
ks
Popis Popis

Popis

Lazurol S1002 LESK syntetický univarzální lak na kov a dřevo, bezbarvý.

Univerzální lak s lesklým nebo matným povrchem, s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a vysokou vydatností. Výrobek je určen k vrchním transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek a kovů, např. dřevěných obložení stěn a  stropů, kovových doplňků, dřevěných a kovových zábradlí v interiérech a  exteriérech. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

Použití syntetického laku na dřevo:

  • Podklad: dřevo, dřevovláknité desky, kov
  • Prostředí: interiér, exteriér
  • Příklady: dřevěné obložení stěn a stropů, kovových doplňků, dřevěná a  kovová zábradlí

Pracovní postup:
Před použitím lak důkladně rozmíchejte! Lak se neředí, pro aplikaci štětcem je dodáván již v aplikační viskozitě. Lak se nanáší  na předem připravený podklad.

Nátěr kovu: 

  •  2-3x lak syntetický LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S 1002 v intervalu 24 h.

Nátěr dřeva:

Vydatnost:
14 až 17 m²/ 1litr na jednu vrstvu.

Ředidlo:
S 6006

Zasychání:
Při teplotě podkladu 23 °C: zaschlý proti prachu do 6 hodin, proschlý do 32 hodin, tloušťka suché vrstvy DFT 25 - 30 µm.

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a  hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat syntetický lak. Kovový podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný.

Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a  zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Upozornění:
Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +10 °C, maximálně pak +40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 až 70 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a  protvrdání nátěrového filmu. Nedoporučujeme provádět aplikaci laku během horkého letního dne. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a následného možného zvrásnění filmu. Zároveň se projeví i  problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku. Typ, povrch a případný předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru. Přírodní dřevo mění barvu vlivem světla nezávisle na laku. Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky (klimatické podmínky, tloušťka vrstvy, počet nátěrů, tvar podkladu, typ podkladu apod.).