0 Kč

SÁDROKARTON

Sádrokartonové desky ( základní, impregnované, protipožární, akustické )

Sádrovláknité desky ( Rigidur, Fermacell )

Profily a lišty k SDK

Spojovací příslušenství k SDK

Revizní SDK dvířka, klapky

Zárubně k SDK příčkám

Parotěsné zábrany, pásky

Tmely a lepidla

Stropní kazetové podhledy, profily a příslušenství *

                                                                             * zboží na objednání